TUOTE ON LOPPUUNMYYTY
Päivitetty uusintapainos ilmestyy 2018.
PAREMPAAN PENTUTULOKSEEN on koirankasvattajan käsikirja. Se johdattaa lukijan astutusten, synnytysten ja pentueiden hoitamisen maailmaan. Kirja perehdyttää lukijan genetiikan ja eläinjalostuksen perusteisiin. Se opastaa lukijaa jalostuskoirien hoidossa ja valinnassa ja perehdyttää lukijan koiran lisääntymisfysiologiaan. Kirja tarjoaa apua ongelmatilanteisiin ja kannustaa kasvattajia myös eettisiin pohdintoihin.

Hinta
35,00 €

Helena koskentalo esittely

Helena Koskentalo valmistui eläinlääkäriksi 1980 ja on toiminut valmistumisestaan lähtien kaupungineläinlääkärinä Seinäjoella.
Koiraharrastuksensa Helena Koskentalo aloitti jo 1960-luvulla ja on toiminut kasvattajana jo yli kolmekymmentä vuotta. Vinkiän kennelnimeä kantavat mäyräkoirat ovat tulleet tutuiksi monille metsästäjille ja koiraharrastajille. Kasvatustyöstään Helena Koskentalo on saanut Suomen Kennelliiton Vuollasvirta-palkinnon.

LUKIJALLE

PAREMPAAN PENTUTULOKSEEN ilmestyi ensimmäisen kerran 1995 ja sai innostuneen vastaanoton koirankasvattajien keskuudessa.

Koira on tuotantoeläimiin verrattuna tehokas lisääntyjä, mutta tuntuu siltä, että koirankin lisääntymisominaisuudet ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä epäedulliseen suuntaan. Vaikka Suomessa syntyy nykyisin noin 50 000 koiranpentua vuosittain, ei tarjonta ole useissa roduissa riittänyt vastaamaan kysyntää ja kokonaisia pentueita on tuotu ulkomailta Suomeen myyntiin. Perussyynä lienee kasvattamisen vaikeus. Kun astutukset ja synnytykset eivät suju ilman eläinlääkärin apua ja kun pentujen hoito vaatii ympärivuorokautista työtä myös kasvattajalta, kohoavat kasvatuksen liitännäiskulut korkeiksi. Korkeat tuotantokustannukset ovat nostaneet kotimaisten pentujen hinnat pilviin ja avanneet tien edullisemmille tuontipennuille.

Normaalisti lisääntyvät jalostuskoirat ovat kasvattajalle kullan arvoisia, mutta hyvän lisääntymistuloksen eteen on tehtävä myös töitä. On opiskeltava koiran lisääntymisfysiologia ja tarjottava laadukasta perushoitoa jalostuskoirille. Kasvattaja ei ole koskaan valmis, vaan aina tulee uusia asioita eteen. On hallittava pentueiden maailmaan saattamisen lisäksi vähintään genetiikan perusteet sekä koko joukko eläinsuojeluun ja kauppaan liittyvää lainsäädäntöä. Myös eettisiä pohdintoja on kyettävä tekemään. Ahkeruus, kyky arvioida omaa kasvatustyötä kriittisesti ja halu oppia uutta ovat menestyksen avaimet.

Haluan kiittää lukijoita vuosien varrella annetusta palautteesta. Olen pyrkinyt huomioimaan parannusehdotukset uudistettujen painosten teksteissä. Kiitän myös kasvattajia loistavista valokuvista, joita he ovat luovuttaneet käyttööni.

  • Kovakantinen
  • 192 sivua
  • mustavalkopainatus